Informace pro klienty

DOKLADY POTŘEBNÉ K PRODEJI NEMOVITOSTI

  • nabývací listina (kupní smlouva, dědické rozhodnutí, darovací smlouva, dohoda o zřízení práva o osobním užívání pozemku, a další)
  • aktuální výpis z katastru nemovitostí
  • u pozemků snímek katastrální mapy
  • znalecký posudek
  • u právnických osob výpis z obchodního rejstříku
  • projektová dokumentace a jiné dokumenty

DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ 4%

Daň z převodu nemovitostí se platí při prodeji všech nemovitostí. Po podpisu kupní smlouvy a zapsání nemovitostí na LV v katastru nemovitostí, musíte podat daňové přiznání a zaplatit daň z převodu nemovitostí.

Daň z převodu nemovitostí se neplatí při převodu členství a členského podílu u příslušného družstva s právem nájmu ke konkrétnímu bytu.

Kdo, kdy a kam má povinnost podat daňové přiznání a platit daně

Při klasickém prodeji nemovitosti ukládá zákon tuto povinnost prodávajícímu. Sazba daně činí 4% z kupní ceny. Avšak pokud je odhadní cena znaleckého posudku vypracovaném pro daňové účely vyšší než kupní cena, pak platí cena vyšší a z té se teprve počítají 3%. Daň platíte místně příslušnému finančnímu úřadu, ne dle vašeho bydliště, ale dle adresy prodávané nemovitosti. Lhůta pro podání je tři měsíce po provedení vkladu vlastnického práva na katastru nemovitostí. Např. podpis kupní smlouvy byl 16.06.2010, katastr tento údaj zapsal 06.08.2010, takže máte povinnost podat daňové přiznání do 30.11.2010.

Tiskopisy – formuláře na vyplnění daňových přiznání najdete na kterémkoli finančním úřadě nebo na internetu.

Potřebuji mimo tiskopisu a kupní smlouvy ještě něco jiného k podání daňového přiznání?

Ano, je nutné mít zpracovaný купить виагру спб odhad pro daňové účely od odborného znalce. K daňovému přiznání NELZE přiložit odhad vytvořený pro hypoteční banky.